Evren’de 4. Boyut ve Ötesi | Boyutlar Arası Geçişler | Görünmeyen Boyutlara Matematiksel Bakış

In this video

☯ “If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” Nikola Tesla

☯ “Eğer evrenin sırlarını keşfetmek istiyorsanız, evrenin enerji, frekans ve salınım (titreşim) boyutlarını öğrenmeniz gerekir.” Nikola Tesla

İnsan yaşamını oluşturan bütün boyutlar beynimiz ile alakalı ve beynimiz tarafından yönetilir. kulağınıza gelen ses dalgaları (havadaki titreşimler) beynimizde ses olarak algılanır, göze gelen ışık dalgaları (nesnelerden yansıyan renk frekansları) beynimizde görüntü olarak algılanır. Bunlar örnek verilebilir…

Beynimiz duyu organlarımız üzerinden dış dünyayı algılama yetisine sahiptir. Beynimizin algılama yetisi yanında, düşünme ve hissetme yetileri de vardır. Beynimiz algılama, düşünme-hissetme yetilerini kullanarak insan yaşamını oluşturan bütün boyutları yönetebilir.

Yaşamak için sahip olduğumuz bütün boyutların farkında olmalıyız ve bütün boyutlarımızı biz yönetmeliyiz! Ancak farkında olmadığımız bazı boyutlar bizi yönetebilir!

Fiziksel, zihinsel ve duygusal boyutlarımız insan yaşamının ana boyutlarıdır.

Beynimiz, duyular yardımı ile fiziksel boyutu yani dış dünyayı algılar.

Zihinsel ve duygusal boyutlarımızı yani iç dünyamızı oluşturan düşünceler ve duygular beynimiz tarafından üretilir ve hissedilir.

Beyin fiziksel boyut olan bedeni görerek algılar, düşüncelerimiz ve duygularımız görünmez ancak vardır. Beynimiz, zihinsel boyutumuzu oluşturan düşünceleri üretir ve duygusal boyutumuzu oluşturan duyguları hisseder.

Kısacası Algılama, bir olayın veya nesnenin varlığının duyu yolu ile yalın bir biçimde zihnimizin bilinç alanına, boyutuna alınmasıdır.

Aslında bu boyutlar bir tür yaşamın enerjisi…

Bu temsili resimde gözlemlenebilir evreni görüyorsunuz. Detayında merkezden kenarlara doğru baktığınızda genişliğin katlanarak arttığını görüyoruz....
Bu temsili resimde gözlemlenebilir evreni görüyorsunuz. Detayında merkezden kenarlara doğru baktığınızda genişliğin katlanarak arttığını görüyoruz….

Alttaki görsel de bir tabirle 4 boyutlu derin uzayın tasviri. Başlangıç noktasından günümüze bir ifadeyle huniye benziyor. Bu bölümde de sık sık bahsedeceğimiz 4 boyutlu bir evrenden kendi evrenimizde bakarsak evrenin geçmişini geleceğini bir tabirle ikisini de aynı anda görürüz…Görselde sağ taraf günümüzü gösteriyor…

Evrende var olan her şey varlığını devam ettirebilmesi için enerji içermektedir, yani evrendeki her şey, yapısını koruyabilmesi ve fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için enerjiye gereksinim duymaktadır. Enerji, evrendeki canlı ve cansız bütün varlıklar içinde değişik biçimlerde formlarda bulunmaktadır; Elektrik, kinetik (hareket), potansiyel (durağan), Güneş (ısı ve ışık), rüzgâr, hidrolik (su), jeotermal ve biyoenerji (yaşam enerjisi) formlarını örnek olarak gösterebiliriz. Hiçbir enerji formu yoktan var olmaz ve vardan yok olmaz, bir enerji formu başka bir enerji formuna dönüşerek varlığını devamlı sürdürür.

İnsanlar da varlığını devam ettirebilmesi için, yani bütün organlarımız yapısını koruyabilmesi ve fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için yaşam enerjisine gereksinim duymaktadır. Hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için, yaşam enerjisinin hiçbir kesintiye uğramadan vücudumuzun bütün hücrelerine akışı devam etmelidir.

Evrende var olan görünen ve görünmeyen her şey madde veya enerji formunda bulunur. Evrende var olan madde ve enerji hiç bir zaman yok olmaz; bir başka maddeye veya enerji formuna dönüşür. Evren’de var olan her şeyin yaratılış amacı vardır; yaratılmış olan her şey evrenin doğal döngüsü içinde mutlaka bir görevi vardır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, görebildiğimiz ve göremediğimiz bütün maddeler ve enerji formları bu bütünün bir parçasıdır. Evrende var olan canlı cansız, görünen görünmeyen bütün varlıklar, evrenin yaradılışından itibaren var olan doğal döngüsünün ve düzeninin devam etmesi için gereklidir.

Evrende İnsanlar sadece var olan şeyleri yeniden tasarlayarak ve üreterek kendisi için daha kullanışlı başka bir forma dönüştürmektedir. İnsanoğlu dünyamızda var olan madde ve enerji formlarını keşfederek kendi yaşam amacına uygun bir şekle dönüştürmektedir.

Görünen görünmeyen bütün boyutları ile insan da madde ve enerjiden oluşan bir bütündür. Görünen boyutumuz olan bedenimiz ile birlikte beynimizin ürettiği düşünceler, hissettiği olumlu veya olumsuz duygular ve olumlu veya olumsuz kişisel özellikler görünmeyen boyutlarımızdır. İnsanı oluşturan boyutlar da insan yaşamının doğal döngüsünün devam etmesi için gereklidir.

Buraya kadar anlattıklarımız son derece normal bilinen olağan sıradan görbildiğimiz algılayabildiğimiz olgular.

Bildiğiniz gibi Evren sonsuz olarak da tabir edilir… Aynı zamanda sürekli genişliyor ve bilinmeyenlerle dolu…Bizim de bunları görememizin nedeni farklı boyutlarda olması…

Sicim Teorisi’ne göre yaşadığımız evren olası evrenlerden sadece biri. Bilimsel açıdan düşünüldüğünde farklı boyutlar denildiğinde aklımıza ilk gelen Paralel evrenler.

Paralel evrenlerde farklı gerçeklikler ya da benzeri gerçeklikler yaşanabilir. Buna rağmen boyutların gerçekliği ve evrenin düzeninde aldığı rol tahminlerden çok daha farklı olabilir.

 Var olan boyutları ve ötesini tanımlamaya çalışacak olursak;

1. Boyut doğru çizgi. Sadece uzunluk vardır. Düzelmde ileri ve geri hareket edilir.

2. Boyut düzlem uzunluk ve genişlik vardır. Masanın yüzeyi gibi, düzlemde ileri geri sağa ve sola hareket edilir.

3. Boyut derinlik bir masanın tamamı örnek verilebilir.  3.boyutta ileri & geri, sağa & sola, yukarı & aşağı hareket edilir.

4. Boyut zaman doğrusu bunu da masa örneğiyle somutlaştıracak olursak. Burada 4. boyut masanın ilk hali ile şimdiki hali arasında geçen zaman. Buradaysa hareket ileri & geri | sağa & Sola | yukarı & aşağı | zamanda ise ileri & geri yani tek zaman çizgisinde hareket.

5. Boyut zaman düzlemi, zaman düzlemi | Masa örneğinde ilk haline başka bir alternatif zaman çizgisi – dolap olması gibi. Burada hareket = ileri & geri / sağa & Sola / yukarı & aşağı / zamanda ise ileri & geri ve zamanda alternatif bir yöne hareket ya da farklı bir zaman çizgisinde hareket)

6. Boyut zamanın tüm alternatifleri | Masa örneğinde masanın ilk halinden her yöne çizilebilecek zaman çizgileri. Burada hareket = ileri & geri | sağa & Sola | yukarı & aşağı | zamanda ise ileri & geri farklı zaman çizgilerinde hareket edilebilmesi.

7. Boyut evrenin tüm zaman alternatifleri. Evrenin tüm alternatif zaman çizgileri | artık masayı değil Big Bang’ten yani büyük patlamadan evrenin sonuna kadar olan tüm alternatiflerini görebiliriz. Evreni sonsuz kabul ettiğimiz için sonsuzluk denilebilir.

8. Boyut alternatif “1” Evren alternatif “1.” evren’de. Burası Big Bang’in ötesi farklı Big Bang yani büyük patlamayla ile oluşmuş, belki de farklı fiziğe sahip- farklı “1” evren.

9. Boyut alternatif tüm Evrenler. Birbirlerinden farklı Big Bang’ler ile oluşmuş tüm evrenlerin bu boyutta olduğunu varsayabiliriz.

10. Boyut burada Big Bang öncesi var olan evrenimizin ve alternatif tüm evrenlerin  yapı taşı olan parçacıkları da kapsadığı düşünülmektedir. Teorilere göre 10. Boyuttaki parçacıkların alternatifi ile 11.boyut, tüm alternatifleri ile 12. Boyut oluşturulabilir.

Kısacası bilinen tanımlara göre;

1. Boyut: Nokta

2. Boyut: Doğru

3. Boyut: Derinlik

4. Boyut: Zaman

5. Boyut: yaşamda yapılan seçimler. Zaman çizgisinde bu seçimler kollara ayrılır. Paralel evren de diyebilirsiniz. Her seçim yeni bir alternatif oluşturur.

6. Boyut: Bu seçimlerin tamamına hükmeden boyuttur. Şuanda bir doğru parçasını seçebiliyorsak, 6. boyutta da istediğimiz geleceği yaşayabiliriz. Her boyut bir alttaki boyuta hükmeder.

7. Boyut: Big Bang ile açıkladığımız bu evrenden başka evrenlerin varolması. Genel manada. Bu evrende farklı yasalar geçerli. Kütle çekim, yerçekimi olmayabilir. Işık hızı 300.000 km/s değil de 1.000.000.000 km/s olabilir veya ışık diye bir şey olmayabilir.

8. Boyut: 7. Boyutta bahsedilen evrende yapılan tercihler. 5. Boyutun evren evren bazındaki hâli diyebiliriz.

9. Boyut: Olası bütün seçimlerle birlikte 8. boyutun tamamı. Bu da 6. boyutun evren bazlı olanı.

10. Boyut: Kuralsızlık, yasasızlık, varın yoktan yokun vardan oluşabileceği ortam…..

…Boyutlar ve ötesi çok daha fazlası belgeselimizde…

(Visited 723 times, 1 visits today)

Bunlar da İlginizi Çekebilir.

YORUM EKLEYİN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir